Projektowana już gotowa!

Nowa, asfaltowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa – w czerwcu 2020 zakończyły się prace przy budowie tzw. ul. Projektowanej w Woli Krzysztoporskiej.

Ulica zwana potocznie Projektowaną to odcinek o długości 375 m (droga gminna nr 110490E).
Projektowana dotąd nie miała utwardzonej nawierzchni i zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. Inwestycja polegała więc na budowie drogi wraz z budową wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. Jezdnia ma teraz szerokość 5,5 m. Pojawiły się też zjazdy i chodniki z kostki betonowej oraz odwodnienie.
Budowa tego odcinka zakończyła się w czerwcu 2020 roku (odbiór robót nastąpił 3.06). Prace kosztowały 616.965 zł – nieco więcej, niż pierwotnie zakładano, bo w ramach robót dodatkowych zamontowano barierki zabezpieczające przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową oraz wykonano zabezpieczenie skarp nasypów palisadą betonową.
Warto dodać, że inwestycja ta uzyskała finansowe wsparcie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a kwota dofinansowania to 417.686 zł.

Tak wygląda Projektowana teraz.


A tak wyglądała przed budową.