Promowali książkę o Woźnikach

Spotkanie promocyjne w Woźnikach - Za stołem z egzemplarzami ksiązki stoją autorki i przedstawiciele Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach; obok stojak z okładkąksiążki

Były podziękowania dla autorek, ale i tych wszystkich, którzy wsparli powstanie publikacji. Spotkanie promujące książkę „Woźniki – nasza mała ojczyzna. Ocalić od zapomnienia…” odbyło się w sali OSP w Woźnikach 18 grudnia 2020 r.

Podczas spotkania uczczono minutą ciszy wymienionych w książce działaczy społecznych, osoby zasłużone ze względu na pełnione funkcje, bohaterów walk o Ojczyznę w różnych okresach dziejowych naszej historii. Uczczono także pamięć osób współczesnych, które bardzo oczekiwały na tę książkę, niestety – w 2020 r. zmarły (ks. prof. Zdzisław Małecki i żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego – Józef Cieślak).
Adresatami książki są mieszkańcy Woźnik, Woźnik Kolonii, w pewnym stopniu innych okolicznych wiosek, absolwenci SP w Woźnikach, dawni mieszkańcy Woźnik, osoby, które interesują się historią oraz teraźniejszością polskiej wsi. Wiele z nich znajdzie tu cząstkę własnego życia, także korzenie swojej rodziny…
W „Końcowych myślach, refleksjach” autorki piszą, jak powstawała książka – właśnie z malutkich okruchów, jakby puzzli, które czasem trudno poskładać, a wielu elementów po prostu brakuje. Ocalić od zapomnienia… to myśl przewodnia tej publikacji.
Bardzo istotne – o czym wspomniano podczas spotkania – było pozyskanie funduszy na wydanie książki. Została ona sfinansowana, jak mówią autorki, dzięki ludziom dobrej woli – mieszkańcom Woźnik, Woźnik Kolonii i innych miejscowości, właścicielom firm z Woźnik, Woźnik Kolonii, Mzurek, Woli Rokszyckiej, Piotrkowa Trybunalskiego, w znacznym stopniu dzięki niestrudzonym staraniom prezesa Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach – Ryszarda Cieślaka, całej Rady i członków Fundacji, w szczególności Sylwii Stelmach-Piątkowskiej, autorki projektu, dzięki któremu została przyznana dotacja przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
– Współpraca z Fundacją została nawiązana na początku stycznia 2020 r. Były to kontakty bardzo życzliwe, co zaowocowało utworzeniem „KOŁA WOŹNIKI” przy Fundacji i doprowadzeniem sprawy wydania książki do pomyślnego finału – mówią autorki.
Książka znajduje się już w każdym domu Woźnik i Woźnik Kolonii – została dostarczona przez Danutę Stępień i Jadwigę Kauc oraz członków Rady Sołeckiej – Sylwestra Hojwę i Dariusza Grabowieckiego. Nadal trwa przekazywanie książek osobom prywatnym – nauczycielom SP w Woźnikach – czynnym i emerytowanym, absolwentom szkoły, byłym mieszkańcom Woźnik, bibliotekom, archiwom i innym instytucjom.
Za tę wyjątkową współpracę autorki książki złożyły podziękowania wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do jej powstania. Wręczyły pamiątkowe egzemplarze i dyplomy. Refleksjami na temat monografii dzielili się też goście uroczystości, a byli wśród nich: wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, Zarząd Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach z prezesem Ryszardem Cieślakiem na czele, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska, a jednocześnie mieszkanka Woźnik Małgorzata Gniewaszewska, radna Rady Gminy Beata Gawryszczak, księża parafii Bogdanów – ks. Wojciech Gonera, ks. prob. Tadeusz Mikołajczyk i ks. wikariusz Tomasz Błaszczyk, przedstawiciele lokalnych organizacji – OSP Woźniki, KGW Woźniki „Woźniczanki”, KGW Woźniki Kolonii „Kolonianki” i KGW Budkowa – Mzurek, sołtysi wraz z Radą Sołecką, przedstawiciele mieszkańców Woźnik i Woźnik Kolonii oraz innych miejscowości, którzy współpracowali z autorkami książki, dostarczając wartościowych materiałów z własnych zbiorów, docierając do ciekawych archiwaliów, udzielając wywiadów, udostępniając prywatne kroniki i fotografie.
Autorki wyraziły nadzieję, że książka przyczyni się do przybliżenia wiedzy o historii i teraźniejszości naszej małej Ojczyzny, kultywowania tradycji i obyczajów, pomoże w wychowywaniu dzieci oraz młodzieży w oparciu o ponadczasowe wartości – patriotyczne i religijne.
Zgodnie z realizowanym projektem uczniowie Szkoły Podstawowej w Gomulinie wzięli udział w konkursie fotograficznym „Utrwalone w kadrze, ocalone od zapomnienia”, dokonując odkryć starych, ciekawych obiektów i ich historii w różnych, nie tylko rodzinnych miejscowościach.
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a nad jego przebiegiem czuwała sołtys Jadwiga Kauc.

Danuta Stępień i Joanna Sobutkowska

Logo: województwo łódzkie, dotacje na plus


Fotografie udostępnione przez autorki książki

A tak wyglądało przekazywanie książek mieszkańcom