Prostujemy kolejne kłamstwa – tym razem o unijnej fladze

W związku z ukazaniem się kłamliwego artykułu dotyczącego rzekomego „wyprowadzenia” z sali obrad UG flagi Unii Europejskiej – publikujemy sprostowanie, jakie wysłaliśmy również do autorów tego nierzetelnego tekstu. Wierząc w mądrość i umiejętność oceny faktów, proponujemy, by Państwo sami wyrobili sobie zdanie na ten temat. A unijne flagi dumnie powiewają przed naszym Urzędem. Tak było i tak pozostanie.

Poniżej pełna treść sprostowania:

Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
tel. 44 616-39-61
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
www.wola-krzysztoporska.pl

Redakcja portalu piotrkowski24

P.o. Redaktor naczelny: Jarosław Krak

e-mail: redaktornaczelny@piotrkowski24.pl

Redakcja: redakcja@piotrkowski24.pl

Na podstawie Art. 31a Prawa Prasowego żądamy sprostowania nieprawdziwych treści zawartych w artykule „Rada gminy Wola Krzysztoporska wyprowadziła unijną flagę” opublikowanego na portalu piotrkowski24 11 czerwca 2019 r.

 

Sprostowanie do artykułu „Rada gminy (błąd ortograficzny – pisownia oryginalna) Wola Krzysztoporska wyprowadziła unijną flagę” opublikowanego na portalu piotrkowski24 autorstwa…???(znamienne – autor się nie podpisał i właściwie trochę go rozumiemy, bo pod takimi kłamstwami wstyd się podpisać, prosimy jednak o ustalenie autora, ewentualnie osoby odpowiedzialnej za publikację).

Żądamy sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych treści w przywołanym artykule. Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że już począwszy od tytułu, artykuł jest kłamstwem, ponieważ nie można wyprowadzić z sali obrad czegoś, czego tam wcześniej nie było. A flagi europejskiej nie było dotąd w sali obrad!!!

To kłamstwo jeszcze kilkukrotnie powtarzane jest w tekście (może w imię zasady „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą” – pytanie tylko, czy do zasad tego autora – Josepha Goebbelsa – chcielibyśmy sprowadzać naszą rzeczywistość). Oto cytaty:

„Nie wiadomo co kierowało radnymi z Gminy Wola Krzysztoporska, ale większością głosów zdecydowali, że flaga Unii Europejskiej z sali obrad, „robi out”

 „Wolscy rajcy potrzebowali zaledwie dwóch minut, by pozbyć się unijnej flagi z sali posiedzeń Wysokiej Rady”

 „Pomysł usunięcia flagi poparło 6 radnych, 4 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Tym samym – pomimo że nie uchwałą – radni pomysł przyjęli i flagę z sali obrad wyprowadzili”.

 „Pomysł radnym przedstawiła Małgorzata Gniewaszewska, Przewodnicząca Rady Gminy, która głosowała przeciw pozostawieniu flagi”.

Żadne z tych zdań nie jest prawdziwe, ponieważ radni nie zastanawiali się nad wyprowadzeniem, a nad wprowadzeniem unijnej flagi, której tam dotąd nie było (autor po raz kolejny wykazał się nierzetelnością bądź też nie potrafi słuchać bądź czytać ze zrozumieniem)! Radni natomiast zastanawiali się i głosowali, czy konieczne jest umieszczenie flagi unijnej na sali obrad, skoro takie flagi znajdują się już w kilku innych miejscach Urzędu Gminy (na dowód przesyłamy zdjęcia). Jest więc zdecydowana różnica między tym, czy coś usunąć, czy też wprowadzić dodatkowo, jako powielony element, który już istnieje!

Autor tekstu zapomina też, że w samorządzie decyzje podejmuje się demokratycznie, poprzez głosowanie (czy się to komuś podoba, czy nie). Tak też uczynili radni (nie wójt!) i ich decyzję należy uszanować. Należy również dodać, że żadne przepisy nie mówią o jakimkolwiek obowiązku prawnym umieszczania flagi europejskiej w pomieszczeniach Urzędu Gminy.

Dużym nadużyciem jest także sprowadzanie gminy Wola Krzysztoporska do roli niewdzięcznika, który bierze pieniądze, a nie okazuje szacunku. Tak nie jest i nigdy nie było. Za skutecznością pozyskiwania unijnych pieniędzy i realizowanych za nie projektów dla dobra mieszkańców stoi ciężka, rzetelna praca. Szkoda, że autorowi tekstu tak trudno ją docenić.

Żądamy więc jeszcze raz sprostowania nieprawdziwych treści i niezwłocznego ich opublikowania.

Żądamy też powiadomienia osób pytanych o opinię (Marek Belka; Witold Waszczykowski) o nieprawdziwych treściach zawartych w artykule.

 

Wójt gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek