Przebudowa Domu Ludowego w Oprzężowie

Dom Ludowy w Oprzężowie to jeden z ostatnich tego typu obiektów na terenie gminy, które wymagają gruntownych remontów. W lutym 2020 podpisana została umowa na przebudowę tego obiektu.

Budynek Domu Ludowego ma zostać częściowo rozebrany, a rozbiórce podlegać będą istniejące pomieszczenia sanitarne. W budynku od strony wschodniej (na parterze i piętrze) będzie prowadzona przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z wyburzeniem starych, wewnętrznych schodów i wykonaniem nowych. Zostaną wydzielone też nowe pomieszczenia magazynowe, socjalne, sanitarne i kuchenne.
Budynek będzie ogrzewany – powstanie instalacja CO wraz z kotłownią na olej opałowy.
Przewidziano również budowę nowego, zadaszonego tarasu, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z barierką.
Częściowo utwardzony będzie teren działki (dojście i dojazd do budynku, miejsca postojowe, utwardzenie placu na odpady).
W miejsce starych zbiorników powstanie także szczelny zbiornik na nieczystości płynne o poj. 9,00 m³.
Te prace kosztować będą 892.000 zł i mają się zakończyć do 15 listopada 2020 r.
Warto przypomnieć, że w budynku wcześniej przeprowadzone były częściowe remonty. W roku 2008 wymieniana była stolarka okienna, w roku 2009 zostały wykonane roboty dotyczące wymiany pokrycia dachowego wraz z wydłużaniem krokwi, wykonaniem sufitu podwieszanego z izolacją oraz zamontowaniem wentylatorów na sali głównej, a w roku 2012 wykonano prace związane z instalacją odgromową oraz roboty związane z instalacją elektryczną.