Przedsiębiorcy mogą zaprezentować się na targach

Województwo łódzkie będzie się promować na targach w Monachium. Do udziału w nich zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Województwo łódzkie przygotowuje się do realizacji projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Jednym z działań realizowanych w ramach ww. projektu jest organizacja wystąpienia województwa łódzkiego na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Expo Real w Monachium (termin 3 – 7 października 2016 r.), które stały się najważniejszą platformą biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości i inwestycji.
Obecność na targach ma umożliwić przedstawicielom regionu łódzkiego nawiązanie współpracy gospodarczej z międzynarodowymi inwestorami. Oferta będzie prezentowana w celu pozyskania partnerów z branż: budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji.
Do udziału w targach zaproszeni są przedstawiciele przedsiębiorstw sektora MŚP województwa łódzkiego prezentujących ofertę inwestycyjną/gospodarczą z branż kluczowych dla rozwoju województwa łódzkiego jak i regionalnych specjalizacji wskazanych w RSI LORIS 2030.

Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców, jak również regulamin udziału w ww. przedsięwzięciu wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami umieszczono n stronie internetowej województwa łódzkiego:
http://lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/expo-real-2016

Na wszelkie pytania odpowiedzą:
Hanna Maciejewska 42-663-35-97 hanna.maciejewska@lodzkie.pl
Natalia Pietrasiak-Wesołowska 42-663-36-35 natalia.pietrasiak@lodzkie.pl