Przedstawiciele Woli Krzysztoporskiej w powiatowych władzach OSP

Uczestnicy zjazdu powiatowego OSP w mundurach przy stołach

W Rokszycach na terenie gminy Wola Krzysztoporska odbył się w sobotę, 22 stycznia V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Było podsumowanie kadencji, wybór władz powiatowych, a także przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, wśród których znalazł się wójt gminy Wola Krzysztoporska druh Roman Drozdek.

Jaka jest struktura jednostek OSP na terenie powiatu piotrkowskiego? Otóż funkcjonuje tu 139 jednostek OSP (w tym 27 jednostek KSRG), w których służy 5299 druhów (w tym 409 kobiet). W akcjach ratowniczo-gaśniczych może brać udział 1700 członków OSP (w tym 28 kobiet). Kobiecych drużyn pożarniczych jest aż 13, ale nadzieją na przyszłość OSP są młodzieżowe drużyny pożarnicze (MPD), których na terenie powiatu jest aż 38. To aż 455 młodych ludzi (283 chłopców i 172 dziewczęta) wdrażających się do strażackiej służby.
Warto dodać, że na terenie powiatu piotrkowskiego jest aż 12 orkiestr (270 muzyków), a jedna z nich – Orkiestra Dęta z Gomulina – zaprezentowała się podczas zjazdu w Rokszycach.
Podczas zjazdu wybrano władze powiatowe ZOSP RP. Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP został ponownie gen. Tadeusz Karcz, ale we władzach znaleźli się też przedstawiciele gminy Wola Krzysztoporska – w prezydium wójt Roman Drozdek, w zarządzie Jan Czubała (członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej), a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Powiatowego został druh Wojciech Kamiński, prezes Zarządu Gminnego ZOSO RP w Woli Krzysztoporskiej.
Przyznano też medale i odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się Roman Drozdek, któremu Prezydium ZOW ZOSP RP województwa łódzkiego przyznało Honorową Odznakę Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Srebrne medale „Za Zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Jan Czubała, Sławomir Junicki (OSP Rokszyce), Jacek Lasota (OSP Rokszyce), a brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dostał Mateusz Owczarek (OSP Rokszyce).
Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale ufundowane przez starostę piotrkowskiego, prezesa ZOP ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim oraz komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie otrzymali m.in. dh Grzegorz Konecki i dh Błażej Strzelczyk.

Fot. Anna Wiktorowicz