Przedświąteczne spotkanie sołtysów

Były świąteczne życzenia i drobne upominki, ale też sprawozdanie z wykonanych w 2017 roku inwestycji i plany na najbliższy rok. 20 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie władz gminy Wola Krzysztoporska z sołtysami.

O zadaniach z zakresu opieki społecznej informowała zebranych kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Filipek. Warto wiedzieć, że na realizację programu Rodzina 500 + w gminie Wola Krzysztoporska przeznaczono 9 mln zł.
O wydarzeniach kulturalnych, tych które za nami, ale i tych, które czekają nas w przyszłym roku, mówiła z kolei dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Kołacińska. Już w styczniu (21.01) GOK zaprasza na Koncert Noworoczny. 2 i 3 czerwca 2018 r. świętować będziemy Dni Gminy, podczas który zaśpiewa m.in. Sławomir. Będzie też II już Przegląd Orkiestr Dętych. 19 sierpnia czekają nas Dożynki Gminne – tym razem w Majkowie Dużym, jesienią zaś finał Smaków Królowej Bony, a 11 listopada obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
O inwestycjach, na które w tym roku wydano ponad 11 mln zł (!!!), opowiedział sołtysom wójt Roman Drozdek. Z tych najważniejszych wymienić należy m.in.: budowę kolejnych odcinków kanalizacji, termomodernizację świetlic i domów ludowych (Majków Duży, Gomulin, Woźniki, Piekary, Kacprów), termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy, budynek przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej), rewitalizację centrum Bujen (droga, parking), drogi gminne (ok. 500 tys. zł), pomoc powiatowi z modernizacji dróg Gomulin – Oprzężów i Piotrków – Gąski (ok. 1,5 mln zł!), most na rzece Grabi (droga Kobyłki – Żądło – wspólnie z gminą Grabica), rozpoczęcie budowy domów ludowych w Gąskach i Rokszycach, rewitalizacja parku w Parzniewicach, odwodnienie przy DL w Majkowie Dużym, budowa kolejnych placów zabaw i siłowni napowietrznych.
Ale – jak powiedział Roman Drozdek – kolejny rok – 2018 – ma być jeszcze obfitszy w wydatki inwestycyjne. Na inwestycje ma być wydana rekordowa kwota ok. 20 mln zł, głównie za sprawą olbrzymiego projektu kanalizacyjnego. Budowane też będą kolejne place zabaw z siłowniami (Laski, Siomki, Blizin, Kozierogi) i remontowane drogi gminne.
O kondycji finansowej gminy i wydatkach, które najbardziej obciążają budżet (m.in. oświata) mówił z kolei skarbnik gminy Wiesław Jagiełło, przypominając jednocześnie, że od roku 2002 wydaliśmy na inwestycje ok. 130 mln zł, przeznaczając na to ok. 60 mln zł środków własnych, ok. 40 mln środków zewnętrznych (m.in. unijnych) i ok. 30 mln zł kredytów i niskooprocentowanych pożyczek.
O propozycji zmian w przepisach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy poinformował z kolei sekretarz gminy Dominik Ambrozik.
Podczas tego przedświątecznego spotkania nie zabrakło także najlepszych życzeń na nadchodzący 2018 rok, a w klimat Bożego Narodzenia wprowadziła zebranych Mariola Barczyk z działającego przy GOK Koła 50+, pokazując sposoby na własnoręczne wykonanie ozdób choinkowych. Wszyscy obecni na spotkaniu obdarowani też zostali takimi właśnie ręcznie robionymi bombkami.