Przedszkolaki w świecie technologii

Dziewczynki siedzą a przed nimi żelazka od najstarszy "a duszą" do nowoczesnych

Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”.

Koordynatorem projektu w placówce jest Marta Wnuk-Kozłowska. Projekt jest spójny z kierunkami polityki oświatowej państwa i ma na celu wprowadzenie dziecka w świat technologii. W ramach projektu podejmowane są różnorakie działania, których zadaniem jest rozwijanie u dzieci kompetencji technicznych, uświadomienie im zalet i wad świata technologii oraz stwarzanie możliwości obcowania z techniką. Ponadto kształtowane są umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii, rozwijana jest kreatywność poprzez podejmowanie różnorodnych aktywności związanych z tematem.
Fot. Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej