Przepięcia do nowej sieci kanalizacyjnej zakończone

Dym unoszący się znad studzienki kanalizacyjnej

65 użytkowników z terenu gminy Wola Krzysztoporska może już korzystać z nowej kanalizacji. W styczniu 2021 zakończyły się trwające od września ubiegłego roku prace związane z wykonaniem przepięć ze starej do nowej sieci.

Prace w ramach zadania pn. „Wykonanie przepięć do sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Krzysztoporskiej” obejmowały po pierwsze – przebudowę przyłączy i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Kacprów, Wygoda, a po drugie – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w celu przepięcia posesji przy ul. Letniej oraz ul. Słonecznej w Woli Krzysztoporskiej (57,3 m nowej sieci).
Ostatecznie do nowej sieci kanalizacyjnej przepiętych zostało 65 użytkowników (61 w Woli Krzysztoporskiej, Dom Ludowy i mleczarnia w Kacprowie oraz Dom Ludowy i budynek komunalny w Wygodzie).
Prace w całości wykonano na koszt gminy, a kwota, jaką trzeba było wydać, to 697.372 zł.