Przeszkolą, jak otrzymać wsparcie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. W czasie szkolenia zostaną omówione możliwości wsparcia zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw.

Szkolenie pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
16 lipca 2018 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (I piętro), ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi
Program szkolenia:
8:45 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020
9:15 – 10:15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – EFRR
10:15 – 10:30 Przerwa
10:30 – 11:30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – EFS
11:30 – 12:15 Warsztaty – praca w grupach
12:15 – 12:30 Źródła informacji o Funduszach Europejskich
12:30 – 13:00 Konsultacje indywidualne
Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi.
Dodatkowe informacje dostępne są u organizatora szkolenia w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, tel.: 42 291 97 60, e-mail: GPILodz@lodzkie.pl.