Przetargi na sprzedaż wodociągów w Dobryszycach znów nierozstrzygnięte

Sprzedaż młotek na klawiaturze

INFORMACJA o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wraz z sieciami wodociągowymi oraz sieci wodociągowej stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2021 roku poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wraz z sieciami wodociągowymi oraz sieci wodociągowej stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

III Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 01 marca 2023 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Przedmiot przetargu:

  1. Nieruchomość położona w miejscowości Dobryszyce, gm. Dobryszyce oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 630/3 o powierzchni 0,3002 ha wraz ze stacją wodociągową i sieciami wodociągowymi o długości 65.357 mb z przyłączami, w tym sieć wodociągowa o długości 47.042 m.b.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 431.479,50 zł
Wadium – 22 000,00 zł
 Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik (brak wpłaty wadium), wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

  

III Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 01 marca 2023 roku o godz. 11.00

w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Przedmiot przetargu:

  1. Sieć wodociągowa „Wiewiórów” położona w obrębie Dobryszyce, gmina Dobryszyce o długości
    123 mb

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 55.515,00 zł
Wadium – 3 000,00 zł
 Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik (brak wpłaty wadium), wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie, w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5, zamieszcza na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 09.03.2023 r. – 16.03.2023 r.

                                                                          Przewodniczący Zarządu

                                                                            Roman Drozdek

Wola Krzysztoporska, dn. 09.03.2023 r.