Przyjdź na spotkanie – zdecyduj o kierunkach rozwoju obszaru LGD BUD-UJ RAZEM!

Plakat z kolorowymi ludzikami - LGD zaprasza na spotkanie - jak w treści

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania, Zarząd LGD BUD-UJ RAZEM zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia. Spotkanie dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska odbędzie się już w najbliższy wtorek (26 lipca). Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej!

Plakat z kolorowymi ludzikami - LGD zaprasza na spotkanie - jak w treściPROGRAM
1. Diagnoza obszaru – identyfikacja zasobów lokalnych
2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia.
3. Analiza potrzeb rozwojowych obszaru.
4. Określenie celów strategii.
5. Wypracowanie wniosków końcowych.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE I ZDECYDUJ O KIERUNKU ROZWOJU OBSZARU LGD BUD-UJ RAZEM!

TERMIN
26.07.2022 r. godz. 09:00 – 12:00

MIEJSCE
Gminny Ośrodek Kultury
w Woli Krzysztoporskiej,
ul. Południowa 2,
97-371 Wola Krzysztoporska

– W dniu 5 lipca 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” podpisało umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego dla Poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki, które otrzymaliśmy, będą przeznaczone na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru gmin należących do Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. W ramach procesu tworzenia i konsultacji LSR planujemy przeprowadzić spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach z terenu LGD dla lokalnej społeczności, m.in. w Woli Krzysztoporskiej.