Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów!!!

Kosze BIO pojemnik brązowy

Brązowe pojemniki służą do gromadzenia wyłącznie odpadów bio. Popiół wysypujemy do pojemnika przeznaczonego na pozostałości z segregacji, nadmiar można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna.

Informujemy, że popiół wystawiony w pojemnikach na bioodpady nie będzie odebrany.