PSZOK to nie wysypisko śmieci!

Czy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przywieźć wywrotkę gruzu? Zdecydowanie nie! Nie wszyscy korzystający z PSZOK–u znają zasady, jakimi punkty się rządzą. Warto je więc przypomnieć.

PSZOK to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który gmina zorganizowała dla swoich mieszkańców w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22. Działa przez cały rok, w każdą sobotę od 8:00 do 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
PSZOK daje możliwość pozbycia się odpadów, ale tylko komunalnych! Niestety nie wszyscy z nas potrafią z niego korzystać. Pamiętajmy, że PSZOK to nie wysypisko śmieci! Odpady muszą być posegregowane i samodzielnie wrzucone do właściwych pojemników czy kontenerów. Problem dotyczy głównie odpadów budowlanych. Przypominamy, że do PSZOK można przywozić odpady z drobnych robót niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę! PSZOK odbierze pozostałości z wymiany płytek w kuchni, ale nie z ocieplenia całego budynku!
Apelujemy do osób korzystających z PSZOK o rozsądek. Szanujmy siebie i innych! Obrażanie pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest niedopuszczalne.
W przypadku wątpliwości – zachęcamy do zasięgnięcia informacji jeszcze przed skorzystaniem z PSZOK pod numerem telefonu 44 616-39-83 lub w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy.

Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec naszej gminy może przywieź na PSZOK następujące ODPADY KOMUNALNE:
– pozostałości z segregacji;
– popiół;
– odpady suche, opakowania szklane;
– bioodpady (odpady zielone);
– przeterminowane leki;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe;
– wielkogabaryty;
– żarówki, świetlówki, baterie;
– odpady budowlane z drobnych robót w gospodarstwie domowym.
Za PSZOK nie ponosimy dodatkowych opłat.