Ptasia grypa wciąż zagraża!!!

Ze względu na zagrożenie ptasią grypą nadal obowiązuje bezwzględny nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w zamkniętych obiektach budowlanych. Za nieprzestrzeganie nakazu grożą surowe kary!

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku oraz w związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091), na terenie kraju zostały wprowadzone nadzwyczajne środki, które muszą być podejmowane przez posiadaczy drobiu mające na celu zapobiegnięcie wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Nakazuje się każdemu posiadaczowi drobiu:
1. Bezwzględne utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w zamkniętych obiektach budowlanych.
2. Telefoniczne zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii gospodarstw, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stałe w pomieszczeniach – tel. 44 6464404 (nazwisko, imię, adres, gatunek i ilość drobiu, nr gospodarstwa, telefon kontaktowy).
3. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.
4. Stosownie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem.
5. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

UWAGA: Powyższe nakazy obowiązują do odwołania a ich nieprzestrzeganie zagrożone jest wysokimi karami (od 2 do 8 tysięcy złotych)!