Publiczny transport zbiorowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1440 z poźn. zm.), informuję, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1.  Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

  • Gmina Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

  • Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 z poźn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane
przewozy:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

  • Listopad 2017 roku.

5. Zmiana informacji:

  • Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015 r., poz.134 z poźn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa Gminy Wola Krzysztoporska
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska