Publiczny transport zbiorowy

wnętrze outobusu z siedzeniami

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ), informuję, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie, ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

4. Przewidywany termin zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
1 stycznia 2024r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usługi:
12 miesięcy

6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska

Wola Krzysztoporska dnia 30.11.2022 r.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf ogłoszenienie Publiczny transport zbiorowy 355 KB 8