Publiczny transport zbiorowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440 j.t.) informuję, że w 2016 roku Gmina Wola Krzysztoporska wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego  zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego: Gmina Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U.2015.1440 j.t.).
3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:
Linia komunikacyjna nr 1
Połączenia komunikacyjne: Rokszyce – Piekarki nr 7 przez: Kargał Las pos.  5, Rokszyce Drugie, Rokszyce Drugie, Gomulin, Gomulin, Majków Duży pos. 5, Majków Duży pos. 41, Rokszyce, Rokszyce Drugie, Kargał Las pos. 5, Gomulin, Oprzężów pos. 12.
Linia komunikacyjna nr 2
Połączenia komunikacyjne: Bogdanów nr 3 – Bogdanów nr 3 przez: Borowa  nr 3, Borowa  nr 26, Kamienna pos. 6, Bogdanów nr 3, Kacprów (skrzyżowanie), Wola Krzysztoporska (Szkoła), Bogdanów nr 3,  Kamienna pos. 6, Borowa nr 26, Borowa nr 3, Kolonia Bogdanów (skrzyżowanie), Kozierogi pos. 25, Wola Krzysztoporska (Szkoła).
Linia komunikacyjna nr 3
Połączenia komunikacyjne: Glina pos. 35 – Krzyżanów nr 31 przez: Glina pos.18, Glina nr 1a, Piaski 18, Piaski pos. 6, Krzyżanów nr 31, Siomki nr 24,Wola Krzysztoporska (Szkoła), Siomki nr 24, Krzyżanów nr 31, Piaski pos. 6, Piaski pos.18, Glina nr 1a, Glina pos. 18, Glina pos. 35, Krzyżanów nr 31, Siomki nr 24.
Linia komunikacyjna nr 4
Połączenia komunikacyjne: Pawłów Górny – Parzniewice przez: Pawłów Górny (skrzyżowanie), Parzniewice nr 30, Blizin  (skrzyżowanie), Laski nr 27, Laski nr 7, Jeżów Parcela nr 67, Wola Krzysztoporska (Szkoła), Laski nr 27, Ludwików  pos. 1, Laski nr 27, Blizin pos. 31, Blizin (skrzyżowanie), Parzniewice nr 30, Poraj nr 30, Poraj  pos. 6, Parzniewice nr 52, Pawłów Górny nr 27, Parzniewice nr 30, Blizin (skrzyżowanie), Blizin pos. 31, Ludwików pos. 1, Laski nr 7, Jeżów Parcela nr 67.
Linia komunikacyjna nr 5
Połączenia komunikacyjne: Bujny (Technikum) – Wola Krzysztoporska (Szkoła) przez: Bujny 73, Gąski nr 33 b, Siomki nr 24, Wola Krzysztoporska (Szkoła), Radziątków pos. 7, Kacprów (skrzyżowanie),  Krężna nr 30, Kolonia Krężna (skrzyżowanie) .
Linia komunikacyjna nr 6
Połączenia komunikacyjne: Mąkolice nr 30 – Wola Krzysztoporska (Szkoła) przez: Kozierogi pos. 25, Kolonia Bogdanów (skrzyżowanie), Bogdanów nr 3, Kacprów (skrzyżowanie), Radziątków pos. 7, Wola Krzysztoporska (Szkoła), Wygoda nr 53, Jeżów (skrzyżowanie), Jeżów Parcela nr 67, Laski nr 7, Blizin (skrzyżowanie), Ludwików pos.1, Wola Krzysztoporska (Szkoła), Parzniewice nr 30, Pawłów Górny pos.27, Pawłów Górny (skrzyżowanie).
Linia komunikacyjna nr 7
Połączenia komunikacyjne: Gomulin – Gomulin przez Oprzężów pos. 12 , Piekarki nr 7.
Linia komunikacyjna nr 8
Połączenia komunikacyjne: Bujny (Technikum) – Bujny (Technikum) przez: Wola Krzysztoporska (skrzyżowanie), Kolonia Krężna (skrzyżowanie), Krężna nr 30, Wola Krzysztoporska (Szkoła), Siomki nr 24, Gąski nr 33 b, Bujny (Technikum), Bujny nr 73 .
Linia komunikacyjna nr 9
Połączenia komunikacyjne: Gomulin – Gomulin. przez: Stradzew nr 26, Budków nr 13, Mzurki, Kol. Mzurki pos. 22 b przy drodze pow.
Linia komunikacyjna nr 10
Połączenia komunikacyjne: Wola Rokszycka (skrzyżowanie) – Bujny (Technikum)  przez: Kolonia Krężna (skrzyżowanie), Krężna nr 30, Wola Krzysztoporska (Szkoła ), Siomki nr 24, Wygoda nr 53, Jeżów (skrzyżowanie), Jeżów nr 35, Jeżów Parcela nr 67, Wola  Krzysztoporska (Szkoła ), Siomki nr 24, Gąski nr 33 b.
Linia komunikacyjna nr 11
Połączenia komunikacyjne: Majków Duży pos. 41 – Gomulin przez Majków Duży pos. 5, Gomulin, Woźniki OSP, Kolonia Woźniki (skrzyżowanie), Piekary (skrzyżowanie), Mąkolice nr 30, Mąkolice Czartek pos. 11, Woźniki OSP, Gomulin, Mąkolice nr 30, Mąkolice Czartek pos. 11, Piekary (skrzyżowanie), Kolonia Woźniki (skrzyżowanie),Woźniki OSP, Woźniki .
Linia komunikacyjna nr 12
Połączenia komunikacyjne:Pawłów Górny pos. 27 – Glina pos.35 przez Pawłów Górny, Parzniewice nr 30, Poraj pos. 6, Parzniewice nr 30, Blizin pos.40, Blizin pos. 31, Blizin (skrzyżowanie), Laski nr 27, Ludwików pos. 1, Parzniewice nr 30, Wola Krzysztoporska (Szkoła), Siomki  nr 24, Krzyżanów nr 31, Piaski pos. 18, Piaski pos. 6, Glina nr 1a, Glina pos. 18) .

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 1 listopada 2016 roku.
5. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440 j.t.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
1) Biuletyn Informacji Publicznej
2) Strona internetowa Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
3) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie - transport zbiorowy Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (scan oryginalnego dokumentu)
909 KB 842