Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – co można, a czego nie!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej - pojemniki do segregacji
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej

Co można przywieźć i w jakich ilościach na tzw. PSZOK, a czego zdecydowanie nie wolno – przypominamy najważniejsze zasady obowiązujące w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej. A przypominamy m.in. o tym, że wszyscy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie, nie mogą ich już przywozić do PSZOK.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Cmentarna 22. Punkt pracuje w każdą sobotę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 18.00.

Punkt przyjmuje odpady komunalne, przez które należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, czyli związane bezpośrednio z niekomercyjną działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi. Są to:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • odpady z tworzyw sztucznych i metale,
 • szkło,
 • zużyte opony,
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia – do 1m3 rocznie z gospodarstwa domowego,
 • odpady ulegające biodegradacji (gałęzie tylko w postaci rozdrobnionej) – do 1m3 rocznie z gospodarstwa domowego,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • popiół,
 • zużyte świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • opakowania ze środków ochrony roślin,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • tekstylia,
 • pozostałości z segregacji – czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników.

Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne dostarczone w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów.

Dostarczający odpad jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów we wskazanych miejscach, pojemnikach lub kontenerach wyznaczonych przez pracownika PSZOK. Pracownik PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdów.

 Ponadto jeśli ww. odpady będą dostarczone w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej, pracownik PSZOK odmówi ich przyjęcia.

W PSZOK nie są przyjmowane m.in.:

 • odpady zawierające azbest,
 • papa,
 • odpady poprodukcyjne,
 • opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
 • odpady ulegające biodegradacji od osób, które korzystają z ulgi na kompostowanie.

Należy również pamiętać o utrzymującym się stanie epidemii w naszym kraju. W związku z tym informujemy, że na teren PSZOK mogą wjechać max. 3 auta. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości minimum 2 metrów oraz o stosowanie się do instrukcji pracownika.