PUP chce pomóc młodym bezrobotnym

Bony szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, prace interwencyjne, a nawet bony na zasiedlenie – to wszystko oferuje młodym bezrobotnym Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne – w szczególności do osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET).
W projekcie realizowane będą formy wsparcia:
– bony szkoleniowe,
– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy,
– staże zawodowe,
– prace interwencyjne,
– bony na zasiedlenie.
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.