Raport o stanie gminy – dyskusja już 15 czerwca

Jak wyglądała działalność gminy w 2019 r, jak realizowano jej politykę, programy, strategię oraz uchwały Rady Gminy? O tym wszystkim przeczytać można w „Raporcie o stanie gminy Wola Krzysztoporska w 2019 roku” opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wola Krzysztoporska. A już 15 czerwca dyskusja nad tym dokumentem podczas sesji Rady Gminy. Mogą w niej wziąć udział także mieszkańcy. Wystarczy złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Treść „Raportu” jak i wszystkie informacje jego dotyczące znajdują się w BIP gminy Wola Krzysztoporska (patrz TUTAJ).
Rada Gminy rozpatruje „Raport” podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska, na której przedstawiany będzie Raport o stanie gminy Wola Krzysztoporska w 2019 roku planowana jest na dzień 15 czerwca 2020 r.