Razem lepiej

W gminie Wola Krzysztoporska sporo się dzieje także dlatego, że jej włodarze współpracują z stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

O tym, co wspólnie udało się zrobić, na antenie Radia Strefa FM opowiadał Mariusz Szklarek, sekretarz zarządu LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Mariusz Szklarek, sekretarz zarządu LGD „BUD-UJ RAZEM”

– Za naszym pośrednictwem gmina, ale nie tylko, bo i mieszkańcy mogą pozyskiwać środki zewnętrzne. Do tej pory było to ponad 21 mln zł (na 21 zrzeszonych jednostek samorządu terytorialnego), z czego Wola Krzysztoporska wykorzystała ok. 700 tys. zł głównie na inwestycje w infrastrukturę, w poprawę i podnoszenie jakości życia mieszkańców przez remont i doposażenie świetlic wiejskich (Glina, Wola Rokszycka, Laski). Było to ok. 12 – 15 niemałych projektów. Gmina skutecznie pozyskała te środki i je rozliczyła, a teraz wspólnie przygotowujemy się do nowego okresu programowania – mówił Mariusz Szklarek. – A środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To przykład inwestycji, z których skorzystała gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, ale mieliśmy też takie działania jak „małe projekty”. W ramach tych projektów można było np. organizować różnego rodzaju festyny. Były też prowadzone działania dla przedsiębiorców (tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), dla rolników, którzy chcieli pójść w kierunku działalności nierolniczej, a więc spektrum tych działań było dość szerokie. Budżet też był dość wysoki, ponieważ jak dotąd jesteśmy największą Lokalną Grupą Działania w województwie łódzkim. W kolejnym okresie programowania w ramach Programu Leader w całym kraju będzie do dyspozycji 730 mln euro, a takich grup, jak nasza, jest w Polsce 360. Trzeba się więc będzie tym wszystkim podzielić, ale przede wszystkim trzeba też mieć pomysł na strategię, na rozwój naszego obszaru. Głównie będą wspierane inwestycje (jeżeli chodzi o działania JST) z obszaru kultury, rekreacji, turystyki niekomercyjnej i infrastruktury z tego zakresu, ale warunek jest też taki, żeby 50% środków z budżetu naszej LGD poszło na rozwój przedsiębiorczości i powstawanie pozarolniczych miejsc pracy.