Recytowali o zawodach

Konkurs recytatorski pn. „Zawody w wierszach Doroty Strzemińskiej-Więckowiak” zorganizowała dla najmłodszych czytelników Filia Biblioteczna i Szkoła Podstawowa w Bujnach.

We wtorek, 19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bujnach odbył się konkurs recytatorski dla najmłodszych czytelników zorganizowany wspólnie przez Joannę Filipek – bibliotekarza Filii Bibliotecznej w Bujnach oraz Marię Koczyńską – wychowawcę kl. „0”. W tym roku dzieci przedstawiły wiersze Doroty Strzemińskiej-Więckowiak o wykonywanych zawodach. Konkurs ten miał na celu popularyzację utworów literatury dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, prezentowanie umiejętności dzieci, zachęcanie do występów na scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Oprócz dykcji, wymowy i opanowania tekstu oceniano również odpowiedni strój i uzasadniony gest sceniczny.
Spośród 14 małych wykonawców jury w składzie: Joanna Filipek – bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Bujnach, Paulina Stanikowska – pracownik Szkoły Podstawowej w Bujnach wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Marcel Niewiarowski
II miejsce – Anna Drzynicka
III miejsce – Julia Bieńkowska i Oskar Radziszewski

Wyróżnienia otrzymali: Maria Kocimowska, Alicja Kiereś, Mateusz Stańczyk.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.