Redakcja Piotrkowski24.pl przeprasza gminę Wola Krzysztoporska za „unijną flagę”

Portal Piotrkowski24.pl i jego redaktor naczelny Jarosław Krak przepraszają gminę Wola Krzysztoporska, jej radnych i wójta za podanie nieprawdziwych informacji dotyczących unijnej flagi. To efekt przedsądowego postępowania, jakie wszczęła gmina, która poczuła się pomówiona artykułem na portalu.

„Przepraszam Gminę Wola Krzysztoporska za podanie w publikacji z dnia 11 czerwca 2019 roku nieprawdziwej informacji o tym, że Rada Gminy wyprowadziła unijną flagę z sali obrad, podczas gdy tak nie było. Wyrażam ubolewanie z powodu podania tej nieprawdziwej informacji i przepraszam Gminę Wola Krzysztoporska oraz Radnych jej Rady i jej Wójta za niniejszą publikację.

Jarosław Krak”

Tak brzmi treść przeprosin, którą portal Piotrkowski24.pl opublikował na swojej stronie internetowej.

Przeprosiny opublikowane zostały na stronie internetowej portalu

Przypomnijmy że w czerwcu tego roku na portalu Piotrkowski24.pl pojawił się artykuł pt. „Rada Gminy Wola Krzysztoporska wyprowadziła unijną flagę”, który sugerował, że radni postanowili pozbyć się unijnej flagi z sali obrad. Tymczasem na sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska w dniu 29 maja 2019 r. odbyła się dyskusja i głosowanie nad techniczną sprawą umieszczenia bądź nieumieszczenia flagi w sali nr 5 budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (gdzie odbywały się obrady Rady Gminy). Dyskusja ta odbyła się w związku z wnioskiem jednej z radnych, aby na sali nr 5 taką flagę umieścić.

Ostatecznie radni zdecydowali o nieumieszczeniu unijnej flagi w sali obrad. Decyzję taką podjęto, gdyż budynek Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, oprócz flag gminy i flag Polski, oznaczony jest trzema flagami Unii Europejskiej (dwie po obu stronach wejścia do budynku i jedna na maszcie przed budynkiem). Sala, w której obraduje Rada Gminy, jest wykorzystywana nie tylko na potrzeby organizacji obrad, ale ma charakter uniwersalny, jest również salą ślubów oraz ma wiele innych funkcji. Radni zastanawiali się i głosowali, czy konieczne jest umieszczenie flagi unijnej na sali obrad, skoro takie flagi znajdują się już w kilku innych miejscach budynku Urzędu Gminy, a sugerowanie w treści artykułu, że Rada Gminy Wola Krzysztoporska wyrzuciła, czy też wyprowadziła flagę unijną z sali obrad, było niezgodne z prawdą.

Teraz redaktor naczelny portalu Piotrkowski24.pl Jarosław Krak przeprasza za podanie tej nieprawdziwej informacji. Jest też zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy Wola Krzysztoporska kwoty 2.500 zł tytułem zwrotu poniesionych przez gminę kosztów obsługi prawnej.