Referat Gospodarki Komunalnej – informacje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku , poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:

– z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży dwa lokale mieszkalne znajdujące się w budynku gminnym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 21 m. 1 i przy ulicy Kościuszki 27 m. 38. Sprzedaż odbędzie się na rzecz najemców lokali w formie bezprzetargowej.

Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. tel. 44 6163982.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie - lokale Sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych znajdujące się w budynku gminnym
51 KB 645