Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 782 ze zm.)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne: nr 1, nr 2, nr 3, znajdujące się w budynku gminnym w miejscowości Woźniki 49. Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemców  tych lokali.
Przedmiotowe nieruchomości ( lokale ) opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
tel. 44 616 39 82.