Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Mąkolice:
– dz. nr 125 o pow. 0,1934 ha, KW PT1P/00052769/3
– dz. nr 127 o pow. 0,2040 ha,  KW PT1P/00052767/9
– dz. nr 128 o pow. 0,1912 ha,  KW PT1P/00052768/6
Są to nieruchomości niezabudowane i niezagospodarowane w kształcie prostokąta, położone przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Przez działki w kierunku północ-południe przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Na działkach brak przyłączy, infrastruktura przebiega w drodze lokalnej. Gmina nie posiada dla tego terenu planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska przedmiotowe działki znajdują się w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

Całość ogłoszenia dostępna w załączniku i stronie podmiotowej BIP.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
79 KB 604