Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:

  • z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 25, znajdujący się w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki 15. Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemców tego lokalu.
    Przedmiotowa nieruchomość (lokal) opisana jest w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. tel. 44 6163982.