Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje:

  • z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia:
    – działkę nr 73/1 o pow. 1,4477 ha (obręb Oprzężów),
    – działkę nr 302 o pow. 0,92 ha (obręb Jeżów),
    – działkę nr 399 o pow. 1,02 ha (obręb Piekary).
    Dzierżawy odbędą się w formie bezprzetargowej. Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616-39-82.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Wykaz - dzierżawa Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
52 KB 566