Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje:
– z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 480/116 o powierzchni 3, 3664 ha.

Sprzedaż odbędzie się w formie  przetargu pisemnego nieograniczonego. Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5 ,tel. 44 6163982.