Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Ręka wzniesiona nad głowami innych

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje – z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono:
– do sprzedaży lokal mieszkalny nr  17 położony w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu,
–  do dzierżawy część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 480/122, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska – dzierżawa w formie bezprzetargowej. Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 616 39 82.