Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
– z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 15 położony w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu.
Przedmiotowa nieruchomość – lokal mieszkalny opisana jest w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
50 KB 490