Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Ręka wzniesiona nad głowami innych

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 34 o powierzchni 4,78 ha, położną w obrębie Parzniewice Duże.

Dzierżawa odbędzie się w formie bezprzetargowej. Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel. 44 6163982.