Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje – z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono
do sprzedaży:
– lokal mieszkalny nr 39 znajdujący się w budynku przy ulicy Kościuszki 23 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu,
– sześć działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Krężna (koło byłej szkoły) – sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
– trzy działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Wola Rokszycka – sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotowe nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 6163982.