Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 62/2 o powierzchni 0,59 ha i 69/2 o powierzchni 1,10 ha, położone w obrębie Siomki,
– działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 635 o powierzchni 0,8867 ha i 651 o powierzchni 0,9895 ha, położone w obrębie Wola Krzysztoporska.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel. 44 6163982.