Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku , poz. 518 ze zm.)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 433/2, 433/3, 433/4, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 433/12, 433/16, 433/21, 433/22 – stanowiące działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
– nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Kacprów oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 512 o pow. 1, 00 ha i 564 o pow. 0,38 ha – działki rolne,
– nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 383 o pow. 1,35 ha, położona w obrębie Piekary – działka rolna.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 616 39 82.