Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz. 2147 ze zm.)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działka oznaczona numerem ewidencyjnym 53 o powierzchni 0,9602 ha, położona w obrębie Jeżów,
– działka oznaczona numerem ewidencyjnym 291/3 o powierzchni 1,08 ha, położona w obrębie Siomki,
– działka oznaczona numerem ewidencyjnym 420/3 o powierzchni 1,52 ha, położona w obrębie Siomki.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel. 446163982.