Referat Gospodarki Komunalnej Informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje – z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 480/11 o powierzchni 0,1784 ha – sprzedaż w formie przetargu,
– nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Siomki oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 275/11 o powierzchni 0,1812 ha – sprzedaż w formie przetargu.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel. 44 6163982.