Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2018 roku , poz. 121 ze zm.)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
– z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 22, znajdujący się w budynku przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej. Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa opisana jest w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel. 44 (6163982).