Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

1) Przetargów ustnych nieograniczonych na:

– sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Krzysztoporskiej, będących w użytkowaniu wieczystym (nr KW PT1P/00092390/7),
– sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Piekary, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 383 o powierzchni 1,35 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KW PT1P/00088339/1
– sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kacprów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 512 o powierzchni 1, 00 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KW PT1P/00082244/6.

2) Sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
– lokal mieszkalny nr 37 znajdujący się w budynku przy ulicy Kościuszki 27 w Woli Krzysztoporskiej,
– sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej nr ewidencyjnym 323 o pow. 1,04 ha, położonej w obrębie Krężna,
– sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej nr ewidencyjnym 425/2 o pow. 0,62 ha, położonej w obrębie Majków Duży,
– sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej nr ewidencyjnym 62 o pow. 0,14 ha, położonej w obrębie Mzurki.

Pełna treść w/w ogłoszeń do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie - wykaz Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
52 KB 524
2 pdf Ogłoszenie - przetargi Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych
76 KB 587