Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku , poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– lokal mieszkalny nr 42 znajdujący się w budynku przy ulicy Kościuszki 21 w Woli Krzysztoporskiej. Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu;
– sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej nr ewidencyjnym 150 o pow. 17,5783 ha, położonej w obrębie Mąkolice.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. tel. 44 616 39 82.