Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje:

– z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numer ewidencyjnym działki 117/2, położonej w obrębie Rokszyce I. Dzierżawa odbędzie się w formie bezprzetargowej.
Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel. 44 6163982