Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono
do sprzedaży:
– lokal mieszkalny nr 18 znajdujący się w budynku przy ulicy Kościuszki 13 w Woli Krzysztoporskiej –  sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu,
– sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 125 o pow. 0,1934, 127 o pow. 0,2040 ha, 128 o pow. 0,1912 ha, położonych w obrębie Mąkolice.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 616 39 82.