Referendum już 6 września. Sprawdź kalendarz referendalny!

Jeszcze tylko do poniedziałku (24 sierpnia) można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Przypominamy pytania i kalendarz referendalny.

6 września odbędzie się zarządzone przez prezydenta referendum, w którym odpowiadać będziemy na pytania dotyczące zmiany prawa wyborczego, finansowania partii z budżetu państwa i prawa podatkowego.
Podobnie jak w wyborach prawo udziału w referendum przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

A odpowiadać będziemy na następujące pytania:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
z budżetu państwa?”
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

A oto najważniejsze daty z kalendarza referendalnego (szczegóły w załączniku):

24 sierpnia – ostateczny termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju (zgłoszenie w urzędzie gminy)
28 sierpnia – ostateczny termin na złożenie w urzędzie gminy wniosku o głosowanie przez pełnomocnika (osoby niepełnosprawne i osoby, które przekroczyły 75. rok życia)
1 września – ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie poza miejscem stałego zamieszkania
2 września – termin nadania przesyłki z głosem oddanym korespondencyjnie, jeżeli nadajemy przesyłkę poza gminą stałego zamieszkania
3 września – termin nadania przesyłki z głosem oddanym korespondencyjnie, jeżeli nadajemy przesyłkę w gminie stałego zamieszkania
4 września – ostatni dzień na uzyskanie w urzędzie gminy stałego zamieszkania lub u konsula zaświadczenia o prawie do głosowania
6 września – głosowanie w godzinach 6.00 – 22.00

Samo przeprowadzenie referendum zgodnie z przepisami prawa nie oznacza jeszcze, że jego wynik będzie wiążący dla organów władzy. Do tego potrzebne będzie jeszcze przekroczenie 50-procentowego progu frekwencyjnego. Referendum będzie wiążące tylko wówczas, gdy weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
Jeśli referendum jest wiążące, organy władzy publicznej mają obowiązek podjąć działania realizujące wolę większości nie później niż w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum.

Przypomnijmy, że po raz ostatni w referendum ogólnokrajowym mogliśmy uczestniczyć w 2003 r., kiedy decydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf ustawa o referendum ustawa o referendum
255 KB 491
2 pdf referendum_postanowienie postanowienie o referendum
456 KB 454