Regionalne stoły wigilijne z udziałem przedstawicielek gminy

W niedzielę, 15 grudnia Koła Gospodyń Wiejskich z Ludwikowa i z Woźnik Kolonii oraz zespół Pasjonatki działający przy GOK w Woli Krzysztoporskiej brały udział w „Regionalnym tradycyjnym pokazie stołów wigilijnych”. Wydarzenie miało miejsce w sali kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasza Niepodległa, KRUS, ARiMR oraz ODR. Wzięło w nim udział piętnaście Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu piotrkowskiego.

– Jesteśmy zaskoczeni bogactwem tych stołów wigilijnych i pokazu, który przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz faktem, że wyjątkowo chętnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że to wydarzenie stanie się już tradycją – powiedziała Beata Dróżdż, prezes stowarzyszenia Nasza Niepodległa oraz radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z kolei kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Miśkiewicz stwierdziła, że Koła Gospodyń Wiejskich prężnie działają na terenie powiatu piotrkowskiego. W całym powiecie mamy obecnie 117 kół zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW i pod tym względem jesteśmy najlepsi w województwie łódzkim, a w całym kraju nasz powiat zajmuje drugie miejsce.
Wydarzenie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu Piliczanie z Sulejowa oraz zespołu Pasjonatki z instruktorem Grzegorzem Bogusem.
Za udział w konkursie dziękowali oprócz organizatorów oraz wręczali nagrody posłowie Antoni Macierewicz, Robert Telus oraz wicemarszałek Zbigniew Ziemba.
W spotkaniu brali również udział: wójtowie z Romanem Drozdkiem i Pawłem Mamrotem, burmistrz Wojciech Ostrowski, radni powiatu piotrkowskiego, tomaszowskiego oraz mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego.
Warto dodać, że w gminie Wola Krzysztoporska mamy aż 34 zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały za rok 2018 i 2019 w sumie ponad 200 tysięcy złotych dotacji z budżetu centralnego poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Obecne na niedzielnym wydarzeniu koordynator KGW na terenie gminy Wola Krzysztoporska Maria Głowacka i dyrektor GOK Jolanta Kołacińska podziękowały kierownikowi ARiMR w imieniu wszystkich naszych KGW za to ogromne wsparcie.
(tekst i fot. GOK Wola Krzysztoporska)