Rejs był trudny i niebezpieczny, ale udało się dopłynąć z 43 inwestycjami na pokładzie

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek siedzi przy biurku w niebieskim garniturze

O tym, co udało się zrobić w 2021 r. i planach inwestycyjnych na 2022 r. rozmawiamy z Romanem Drozdkiem, wójtem gminy Wola Krzysztoporska.

– Redakcja: Rok 2021 można obiektywnie nazwać rokiem trudnym dla świata. A jaki był on dla gminy Wola Krzysztoporska? Czy pandemia mocno rozchwiała naszą samorządową łódź?

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska: Co do zasady wykonywanie zadań samorządowych obarczone jest wielkim zaangażowaniem, wymaga wiedzy, wysiłku, a nawet poświęcenia. I chyba podobnie jak w innych gminach rok 2021 był dla nas samorządowców rokiem bardzo trudnym, co wynikało oczywiście z panującej pandemii koronawirusa. Zakażenia kilku pracowników Urzędu Gminy oraz stosowanie różnego rodzaju obostrzeń chroniących nas przed zakażeniami miały bardzo duży wpływ na organizację pracy przede wszystkim w wykonywaniu zaplanowanych inwestycji budżetowych. A więc odpowiadając na pytanie, rejs był bardzo trudny i niebezpieczny, ale udało się dopłynąć do brzegu i łowy nie były najgorsze. W efekcie udało się zrealizować 43 inwestycje za łączną kwotę ok. 14,5 mln zł.

– Z jakiej tegorocznej inwestycji jest Pan najbardziej dumny?

– R.D.: Dumny i zadowolony jestem ze wszystkich 43 inwestycji, bo ich zrealizowanie to spełnione oczekiwania mieszkańców z poszczególnych miejscowości i całej naszej gminy, bo tak naprawdę będą z nich korzystać wszyscy. Podsumowując rok 2021, nie można zapominać o roku poprzednim – 2020, który w dużej mierze miał wpływ na sukces roku 2021. Ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej sklasyfikowała nas na 5 miejscu w województwie łódzkim (na 132 gminy wiejskie) pod względem wypracowania tzw. nadwyżki operacyjnej, która wyniosła ponad 10,5 mln zł. Kwota ta przyczyniła się w dużej mierze do bardzo dobrej kondycji budżetowej, co przełożyło się na wypracowanie jeszcze większych środków finansowych na inwestycje w 2021 r. To z kolei miało wpływ na zaplanowanie i wykonanie 43 inwestycji w różnych obszarach, których nie sposób tutaj wymienić. Do najważniejszych, priorytetowych zaliczamy te mające wpływ na poprawę bytu mieszkańców i obniżenie wydatków bieżących (tzw. kosztów). Na pierwszym miejscu postawiłbym kilka, a mianowicie: budowę kanalizacji w północnej części gminy, budowę parkingów, wybudowanie osiedla budynków komunalnych oraz inwestycję będąca zadaniem powiatu piotrkowskiego przejętą przez gminę, czyli przebudowę drogi powiatowej Siomki – Krzyżanów. Oprócz tych wyżej wymienionych, kilkadziesiąt innych, też ważnych.

– Nie sztuka poradzić sobie w dobrych czasach, ale przetrwać te trudniejsze. Co było największym wyzwaniem i jak udało się mu sprostać?

– R.D.: Powiem z pełnym przekonaniem – rok 2021 to rok rekordowy z punktu widzenia spełnionych oczekiwań każdego samorządu. Myślę oczywiście o ilości ogłoszonych różnego rodzaju programów i dużych możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Stąd zrodziło się wielkie wyzwanie – czyli chęć pozyskania jak największych pieniędzy, niezbędnych, by wypełnić oczekiwania naszych mieszkańców. Oceniam, że wyzwanie to zrealizowało się w stopniu wysokim, mimo że apetyt był dużo większy. Pozyskaliśmy z różnego rodzaju programów, takich jak Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład, Fundusz Dróg Samorządowych, fundusz dla dróg dojazdowych do pól, granty sołeckie łącznie kwotę około 20 mln zł. Jest to kwota rekordowa, co już przełożyło się na jeszcze lepszy budżet w przyszłym roku.

– Zamykanie starego roku, to też początek planów na kolejny? Co inwestycyjnie wydarzy się w gminie Wola Krzysztoporska w 2022 roku?

– R.D.: Tak jak to w samorządzie gminy Wola Krzysztoporska bywa, robimy wszystko – i jak do tej pory to się udaje – aby kondycja budżetu z roku na rok była lepsza, a tempo inwestycyjne coraz wyższe. Patrząc na budżet 2022, powyższe założenia w pełni się sprawdzają. Środki przeznaczone na tzw. wydatki majątkowe (inwestycje) to kwota około 19 mln zł, obejmująca ok. 20 inwestycji, począwszy od infrastruktury drogowej, poprzez gospodarkę ściekową, termomodernizację budynków, rekreację, sport, oświetlenie dróg, a skończywszy na gospodarce wodnej.

Na uwagę zasługuje nowe, duże, strategiczne działanie, które wprowadzimy w przyszłym roku. To budowa zbiorczej kanalizacji na odcinku Oprzężów – Kolonia Woźniki – Gomulin – Majków Duży i dojście do terenów inwestycyjnych, co będzie miało olbrzymi wpływ na ochronę środowiska i wzrost dochodu budżetu w kolejnych latach. Jak z tego wynika, plany budżetowe są bardzo ambitne, jednak jest również obawa co do jego realizacji z uwagi na szalejącą pandemię i zagrożenie wyższej inflacji, co będzie miało wpływ na koszt wykonywanych inwestycji. Mimo tych zagrożeń jestem optymistą.

– Czego życzyłby Pan sobie i mieszkańcom gminy w Nowym 2022 Roku?

– R.D.: Mimo bardzo trudnych czasów, w jakich przyszło nam żyć, życzę sobie i wszystkim Mieszkańcom Naszej Wspólnoty wytrwałości, spokoju i zdrowia. Obyśmy nigdy nie zwątpili w lepsze jutro i nie stracili nadziei i wiary w powrót normalności i stabilności. Wiara i nadzieja potrafi wyzwolić z najgorszego i zapewne to nastąpi.

– Dziękuję za rozmowę!

A oto najważniejsze liczby budżetu gminy Wola Krzysztoporska na 2022 r. uchwalonego przez Radę Gminy 21 grudnia 2021 r.

DOCHODY – 68.109.575,72 zł

z tego:

– dochody bieżące – 57.275.743,27 zł

– dochody majątkowe – 10.833.832,45 zł

WYDATKI – 72.109.575,72 zł

z tego:

– wydatki bieżące – 53.219.265,60 zł

– wydatki majątkowe (INWESTYCJE) – 18.890.310,12 zł