Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

Rekrutacja Przedszkolaki w kolorowych maskach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej informuje, że do 11 marca 2022 roku trwa rekrutacja dzieci ubiegających się o przyjęcie po raz pierwszy do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

plakat rekrutacja do przedszkolaRodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy składają wypełnione formularze zapisu oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
Formularze zapisu można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej: www.przedszkolewola.szkolnastrona.pl w zakładce Rekrutacja.
Wypełnione formularze zapisu wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i potwierdzenia woli prosimy składać w holu przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, w podanym wyżej terminie.

 16 marca 2022 r. o godz.14.00 – zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej. Listy zostaną wywieszone na drzwiach Przedszkola.

Od 17 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r. – rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić pisemnie wolę zapisu dziecka do przedszkolu. Do potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie Przedszkola karty potwierdzenia zgłoszenia dziecka. Niezłożenie potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca.

25 marca 2022 r. o godz. 14.00 – w przedszkolu zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy zostaną wywieszone na drzwiach Przedszkola.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadzi postępowanie uzupełniające.