Remont drogi Rokszyce – Oprzężów ze wsparciem

Prawie pół miliona złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma Wola Krzysztoporska na remont drogi gminnej Rokszyce – Oprzężów. Drugie pół miliona będzie musiała dołożyć z własnego budżetu.

Projekt pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 110464 w miejscowości Rokszyce – Oprzężów w gminie Wola Krzysztoporska” dotyczy odcinka o długości 1.640 m położonego na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. Prace polegały będą m.in. na częściowym frezowaniu istniejących warstw asfaltowych na całej szerokości i długości jezdni, wykonaniu napraw konstrukcji tłuczniowej w miejscach uszkodzonych, gdzie występują ubytki istniejącej podbudowy tłuczniowej, położeniu warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. Konieczne jest też odmulenie przepustu pod drogą i rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp. Naprawy wymagają również pobocza po obu stronach jezdni.
W ramach prac remontowych przewidziano także rozbiórkę i ponowne wykonanie w tej samej lokalizacji chodnika z kostki brukowej długości 210 m.b. – (o powierzchni 415 m2).
Dodatkowo wykonać trzeba będzie korektę lokalizacji jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej podbudowy na długości 250 m.b., szerokości 2,5 m i głębokości 0,4 m.
Niestety prace wymagać będą wycinki ponad 40 drzew.

Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała na ten remont dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie większej niż 499.081 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych), a sama zobowiązuje się dołożyć z własnego budżetu dokładnie drugie tyle. Ostateczne sumy znane będą jednak dopiero po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.
Termin wykonania zadania określono na połowę października 2020 r.