Remont schodów w Gomulinie

Mimo zawieszenia w związku z koronawirusem wielu spraw, remonty w gminie Wola Krzysztoporska toczą się planowo. Po koniec marca rozpoczęto naprawę schodów przy Szkole Podstawowej w Gomulinie.

Naprawa dotyczy schodów zewnętrznych od strony północnej budynku, a także chodników przyległych do nich. Żelbetowe schody były już mocno zniszczone. W złym stanie technicznym była także barierka. Remont polegać więc będzie na wymianie płytek poprzedzonej wykonaniem warstwy izolacji przeciwwodnej. Zdemontowane i naprawione zostaną też barierki schodowe (naprawa uszkodzonych elementów, wymiana fragmentów nienadających się do montażu, oczyszczenie i malowanie). Nowy tynk pojawi się z kolei na istniejących filarach schodów i fragmentach elewacji przyległej do schodów. Naprawione i uzupełnione zostaną też fragmenty przyległego chodnika.
Prace mają znaleźć swój finał pod koniec sierpnia tego roku i kosztować będą 19.372 zł.