Remonty w szkołach

Wakacje to był dobry czas, aby w szkołach przeprowadzić konieczne remonty i naprawy. W tym roku trzeba było także przystosować niektóre placówki do wymagań związanych z reformą oświaty. Jak na koniec sierpnia wyglądał postęp prac w placówkach na terenie gminy Wola Krzysztoporska?

W Szkole Podstawowej w Bujnach – kosztem 19.557 zł – trwa remont pomieszczeń lekcyjnych (dwie sale trzeba przystosować do potrzeb zajęć z chemii i fizyki).
A prace obejmują m.in.: malowanie dwóch sal lekcyjnych i wykonanie wykładziny, połączenie tych sal w jedną całość, wykonanie okładzin na parapetach, wymianę drzwi do pomieszczeń, wymianę opraw oświetleniowych i przełącznikowych, wykonanie punktu czerpania wody z montażem zlewu ze stali nierdzewnej z ociekaczem na szafce oraz podejściem zimnej wody, montaż podgrzewacza wraz z instalacją zasilającą.
Prace mają potrwać do końca września.
W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej trwa kompleksowy remont pomieszczeń sanitariatów w „Kompleksie B”.
W ramach prac wyremontowane zostaną pomieszczenia WC mężczyzn i WC kobiet na parterze i na 1 piętrze. Tu w zakres robót budowlanych wchodzą: prace demontażowe, wymiana instalacji elektrycznej, wody użytkowej i kanalizacji, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, montaż nowych kabin WC, montaż nowych pisuarów, umywalek i sedesów oraz roboty wykończeniowe (ułożenie glazury, sufity podwieszane, remont tynków i malowanie).
Prace kosztować będą 89.295 zł.
W Szkole Podstawowej w Krzyżanowie zakończyła się wymiana podłóg w dwóch klasach lekcyjnych. Ta inwestycja kosztowała 13.357 zł. Wykonany zostanie także remont schodów wejściowych. To koszt 5.600 zł.
W budynku Szkoły Podstawowej w Parzniewicach wykonano wzmocnienie belek stropowych. To koszt 2.650 zł. Na remont czeka jeszcze taras i drzwi wejściowe do budynku. Szkołę czeka także przebudowa salki gimnastycznej w celu wydzielenia pomieszczenia dla klasy 7. Tu potrzebne jest jeszcze uzyskanie odstępstwa przeciwpożarowego od przepisów technicznych (zabytkowy budynek nie spełnia obowiązujących norm).
W Gomulinie wykonano remont ogrodzenia przy przedszkolu. Koszt tej inwestycji to 5.750 zł. Na wymianę czeka jeszcze stolarka okienna. Drewniane okna w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie zastąpione zostaną tymi z PCV. Koszt tej wymiany to ok. 38 tys. zł.
W Szkole Podstawowej w Bogdanowie zamontowano ogrodzenie przy placu zabaw, a koszt materiałów i wykonania to ok. 7 tys. zł.
Prace prowadzone były także w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej. Tu remontu doczekała się instalacja sanitarna i odwodnienie (rynny). Koszt tych robót to 9 tys. zł.

Stan przygotowania placówek do nowego roku szkolnego oceniali także członkowie Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wola Krzysztoporska. – Komisja odwiedziła i obejrzała wszystkie szkoły na terenie gminy. Ogólnie można powiedzieć, że placówki są gotowe do rozpoczęcia pracy. W Parzniewicach jedynie nie jest zrobiona świetlica i sufit, który przeciekał. No i w Woli Krzysztoporskiej jest sporo mankamentów – mówi Małgorzata Gniewszewska z Komisji. – W trakcie jest remont toalet, do remontu jest sala gimnastyczna (być może w przyszłym roku), kolejne toalety, a właściwe cała SP w Woli Krzysztoporskiej. Brakuje sal fizycznej i chemicznej z prawdziwego zdarzenia. W Bogdanowie prac w najbliższym czasie wymagać będzie elewacja budynku. Co do pozostałych szkół nie mieliśmy zastrzeżeń – dodają członkowie Komisji.